MLTKSZ bemutatása,
története, feladata
Tovább >
Rendeletek Tovább >
Dokumentumok Tovább >

Tájékoztatás a Vidékfejlesztési Program VP6-6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívásáról

 Tisztelt Lovas Turisztikai Szolgáltatók!
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a Vidékfejlesztési Program VP6-6.2.1-16 kódszámú, „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című pályázati felhívásának keretein belül támogatás igényelhető lovasturisztikai tevékenység elindítására és továbbfejlesztésére is.
A pályázat fontosabb feltételei:
Vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása (1. célterület) vagy nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása (2. célterület) esetén 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg igényelhető átalány formájában.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24.-től - 2018. 10. 23-ig lehetséges. Az első értékelési határnap: 2016. november 24.
Az 1. célterület, vagyis a mezőgazdasági tevékenység diverzifikációja esetén pályázó lehet az a mezőgazdasági termelő, aki / mely
- mikrovállalkozásnak minősül; 
- árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik 
- székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a felhívásban felsorolt településen van; 
- a fejlesztendő tevékenység (pl. turizmus vagy szálláshely-szolgáltatás) nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között. 
A 2. célterület, vagyis nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása esetén pályázó lehet az a magánszemély, aki 
- legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű tartózkodási hellyel a felhívásban felsorolt településen él és
- első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak. 
Lovasturisztikai tevékenység elindítása esetén az összesen elérhető 100-ból 5 pontot ítélhető meg a pályázó számára, amennyiben vállalja Magyar Lovas Turisztikai Szövetség Patkós minősítési rendszerében való részvételét.
A pályázati felhívás és a pontos feltételek elérhetők a Széchenyi 2020 pályázatok hivatalos honlapján  www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa
 
Üdvözlettel:
Lóska János
elnök
 
Magyar Lovas Turisztikai
Közhasznú Szövetség

+36 20 578 7600
Fax: +36/1-225-0100
Cím: 1011 Budapest, Aranyhal u. 4.
E-mail: mltszhu@gmail.com